Dé Máirt 28 Meitheamh 2011

Amhrán an Mhic Léinn

Ba chóir go mbeadh mé gafa
le mo chuid léitheoireachta -
ach táim ag scríobh píosa filíochta
ag cúl mo leabhar critice.

I rith na deireadh seachtaine
(ar shos ó chéim na máistreachta)
bím ag ól fíona rua, agus
spreagann sé dáin go héasca asam.

Nuair atá cúpla deoch ionam
sileann línte as Gaeilge asam -
ní bhíonn gramadach ar m'intinn
mar cuireann an t-ól misneach ionam!

Ceapaim go bhfuilim go hiontach
agus fonn aerach meidhreach orm,
ach caillim mo mhisneach
nuair a éirím níos stuama...

Tá an draíocht thart, tá orm stopadh -
tá uafás oibre le déanamh agam!
Oíche dé Domhnaigh atá inti
agus tá ranganna le hullmhú agam!

21 Feabhra 2010

(píosa spraoi, cumtha sa teach tábhairne le fíon agus ar ais sa mbaile ag mo dheasc níos stuama!)

No comments:

Post a Comment