Dé Máirt 28 Meitheamh 2011

Ciarán Ó Con Cheanainn

Ciarán, th'éis dó an Corn Uí Riada a bhuachan
Is cuimhin liom an chéad uair a bhuail muidne le Ciarán, agus muidne sa dara bliain. Tháinig fear óg le héadaí galánta dubha isteach sa seomra, agus dearg ina leicne. Fear an-óg cúthaileach a bhí ann, le cuma óigeanta soineanta, agus ag an am sin bhí a cheann bearrtha. Chuir muidne Ciarán i gcomparáid le Shayne Ward mar sin, agus bhí muidne i gcónaí ag canadh a chuid amhrán as Gaeilge nuair a chonaic muidne Ciarán ar son grinn. Ní raibh a fhios againn ag an am sin go raibh guth níos áille ag Ciarán ná Shayne Ward! Sa chéad rang sin, “Logainmneacha agus Sloinnte”, chuala muidne an Ghaeilge ba bhinne dár chuala muidne riamh ó bhéal Chiaráin – agus Béarla uasal cosúil le Shakespeare chomh maith! Níor chreid muid go bhféadfádh fuaimeanna chomh éagsúil teacht as aon duine amháin! Ba chainteoir den scoth é. 
 
De réir mar a chuir muidne aithne air, bhí sé soiléir gur léachtóir cabhrach agus spreagúil a bhí ann, agus gur fear gaoismhéar os cionn a aois é. Mar a dúirt Yeats, féileacán is ea gaois, agus bá é an cás sin le Ciarán. Bhí an-eolas aige ar léann na Gaeilge, go háirithe ar oidhreacht na Gaeilge, agus ar an traidisiún ársa, agus spreag sé spiorad na Gaeilge ionainn. Níor chreid muidne é nuair a chonaic muid Ciarán ar TG4 ag an Oireachtas, agus bhí bród orainn nuair a bhuaigh sé Corn Uí Riada. Bhí guth den scoth aige agus é ag canadh, guth glórach agus ceolmhar. Ba laoch umhal é nuair a tháinig sé ar ais chugainn anseo, le cuma nua inspioráideach air. Bhí sé ag siúl timpeall UCD mar is gnáth, agus an guth eisceachtúil sin aige!
Ní féidir liom a chur i bhfocal an scanradh agus an phian nuair a chaill muidne Ciarán. Is mór an scrios é dúinn go pearsanta, do chúrsaí Gaeilge, cúrsaí léinn agus do chúrsaí ceoil. Ach, tá a spiorad fós linn-se, inár gcroíthe agus inár gcuimhní. Bhí sé sa sneachta ag titim ar an lá a bhuail muidne le chéile sa Seomra Caidrimh agus sa séiplín, agus bhí sé sa ghrian ag taitneamh agus i nguth na n-éan lá a shochraide i gConamara. Leanann an saol ar aghaidh, agus leanann na rudaí a bhí tábhachtach do Chiarán ar aghaidh; beidh an Ghaeilge fós á labhairt, agus beidh na hamhráin a chas sé fós á casadh. Leanfaidh muidne ar aghaidh ag foghlaim na n-ábhar a mhúin sé. Las sé inspioráid agus misneach ionainn chun oidhreacht na Gaeilge a chur chun cinn; mar sin, níl sé caillte ar chor ar bith. Ba phribhléid agus onóir é Ciarán a bheith againn mar léachtóir, agus ba mhór an bheannacht dúinne é Ciarán a bheith inár láthair ag tabhairt inspioráide dúinn.

Breathnaigh ar an bhfíseán seo in ómós do Chiarán

No comments:

Post a Comment