Dé Máirt 28 Meitheamh 2011

Fuisce

D’oscail mé féirín
tugtha dom uait
fada ó shin;

D’oscail mé ribín
a cheangal tú
led’ lámha láidre.

Rois mé an páipéar
curtha le chéile
go deas mín agat:

Le loinnir óir-bhuí
d’fhuair mé buidéal
d’fhuisce Éireannach;

Cén chaoi a bheadh
a fhios a’t go n-ólaim
fuisce Albanach anois?


© Alison Ní Dhorchaidhe 2010

No comments:

Post a Comment