Dé Máirt 28 Meitheamh 2011

Scríbhneoireacht Aerach


[Scríofa ó bhunús anseo 26ú d' Iúil, 2010 - tá spéis agam sa dtionscadal fós!]

Bhí mé ag caint le cara liom le déanaí faoi thionscadal atá ar m’intinn - táim ag smaoineamh ar chnuasach litríochta a chur le chéile, le gearrscéalta/prós, filíocht agus píosaí neamhfhicseanúla (as Gaeilge nó Gàidhlig) scríofa ag scríbhneoirí aeracha.

Táim ag iarraidh an t-eispéireas aerach a roinnt trí mheán na Gaeilge/Gàidhlige - ábhar aerach a bheas i bpíosaí scríbhneoireachta an chnuasaigh, faoi thaithí dhaoine LADT, cuirim i gcás an taithí atá acu ar an ‘suíomh’, nó fadhbanna a bhuaileann siad leo, agus dánta grá aeracha/leispiacha. Nílim ag caint faoi rudaí ró-phearsanta, ach saothair chruthaitheacha a thagann as fíor thaithí dhaoine LADT na hÉireann/na hAlban. Is féidir le daoine d’aoiseanna éagsúla agus daoine as ceantair éagsúla ar fud na tíre (anseo agus in Albain) páirt a ghlacadh. Nó fiú daoine le Gaeilge/Gàidhlig atá thar lear. B’aoibhinn liom é dá mbeadh scríbhneoirí atá ina gcónaí faoin tuatha, nó sa Ghaeltacht fiú amháin, in ann a dtaithí a roinnt faoi shaol an duine aeraigh lasmuigh de na cathracha. Thabharfadh an cnuasach deis do dhaoine a nguthanna a úsáid trí mheán na litríochta chun a bheith bródúil astu.

Nílim ag iarraidh a bheith ‘polaitiúil’ leis an gcnuasach seo, ach ag iarraidh an Ghaeilge agus an Ghàidhlig a chur chun cinn agus lucht na Gaeilge agus na Gàidhlige a tharraingt le chéile. Fuair mé inspioráid mhór as Cuairt na bhFilí Albanacha, a raibh eagraithe ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge - bhí filíocht den chéad scoth ann ag scríobh sa dá theanga. Tionscadal deas a bheas ann don lucht LADT chun a n-eispéireas a roinnt le pobal na Gaeilge, agus chun feasacht a fheabhsú ar an saol LADT. Tugann litríocht LADT tacaíocht do dhaoine atá ag streachailt lena gcuid gnéasachta, agus braitheann daoine níos compordaí iontu féin nuair a dtuigeann siad nach bhfuil siad ina n-aonair. Chomh maith leis sin, spreagfadh an cnuasach scríbhneoirí nua chun litríocht níos nua-aimseartha a chruthú a bheadh oiriúnach dár linne!

Má tá spéis ag scríbhneoirí páirt a ghlacadh, seol r-phost chugam ag alisonnidhorchaidhe@gmail.com

No comments:

Post a Comment